Iakttagelser efter första studiemånaden

Efter en månads studier har jag lagt märke till en del saker. Här presenterar jag några!