Vikten av att planera

Man vet inte hur viktigt det är att planera förrän man faktiskt borde ha gjort det…