365 dagar

Nu är det ett år till den där dagen vi fått vänta på – och förberedelserna har kört igång!

En perfekt dag

Sol, sommar och glädje – viist var det så vi sa?

Lucian i mitt liv

Hon är min Lucia, hon är bringaren av ljuset, hon är facklan i mitt mörker och solen i min natt.

Blandade känslor

Ett terrordåd till skakar västvärlden – och ingen känner sig överraskad.