Vad är kärlek?

Finns det ett svar? Eller finns det kanske flera?